Historie

Førslevgaard nævnes første gang på Valdemar Atterdags tid i 1300 tallet.

Tre familier har haft afgørende indflydelse på godset. Familien Bech oprettede Førslev som en sædegård med meget jordegods til. De knyttede kirken til og der findes gravstene og våbenafbildinger i den middelalderlige kirke.

I 1700 tallet kom den dygtige familien Plessen fra Tyskland til. Fra dem stammer de vel arronderede marker, som ligger bekvemt rundt om gården, og barokhovedbygningen fra 1724 som står den dag i dag.

I 1803 køber Peter Johansen de Neergaard sammen med andre gårde Førslev. Først i 1830 flytter hans søn ind i hovedbygningen.

Under herregårdenes højkonjunktur i 1800 tallet til- og ombygges avlsgården og afbyggergården Petersminde oprettes.
9 generation godsejer Philip Flach de Neergaard ejer i dag godset som drives som en moderne planteavlsbedrift med salg af ydelser i form af driftsaftaler.