Landbrug

Til Førslevgaard hører der 598 ha landbrug og 284 ha skovbrug. Juletræer 3 ha. Græs, remisser og veje udgør 26 ha. Her til kommer 71 ha forpagtede arealer og 197 ha pasningsaftaler.

I alt driver Førslev gods 1.219 ha.

Der udføres maskinstationsarbejde.

Opgaven varetages af 1 driftsleder og 4 godsarbejdere. Der er en godsfuldmægtig og en havemand der begge er på deltid.

Maskinparken – trækkraft
Der er 1 stk. 40 fods mejetærskere
og 5 traktorer fra 150 – 315 hk.

Kornlager
Silolager med tørreri (10 tons 4% pr. time) 12.000 tdr. Planlager til tørring 20.000 tdr.
Planlager med beluftning 10.000 tdr.

Udlejning
Kostald udlejet til får
Kornlager økologisk 1.200 tons.
Træflis 2.400 m², hvilket svarer til 13.000 m³

Halm
Halvdelen sælges på marken og presses til brug i centrale bio-kedler. Resten snittes og nedmuldes.